Вембер, В. і Настас, Д. (2019) «Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі », Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), с. 121-127. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).20.