Листопад, В. В. (2020) «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 115–122. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).16.