Кривонос, О. М. і Кривонос, М. П. (2020) «FRITZING – ПРОГРАМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАОЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 107–115. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).15.