Качан, Г. М. (2020) «ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ ‘УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ’ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 73–80. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).10.