Гризун, Л. Е. і Суворова, О. В. (2020) «ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗАХИСТУ ДАНИХ У РАМКАХ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТИ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 40–45. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).05.