Рамський, Ю. С., Струтинська, О. В. і Умрик, М. А. (2020) «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 17–25. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).02.