Кузьміна, Н.М. 2006. «Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11) (Лютий):92-96. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/664.