Рамський, Ю. С., і В.П. Олексюк. 2020. «Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування мережевих технологій». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 5 (12) (Лютий):154-59. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/621.