Усенко, Валентина Анатоліївна. 2020. «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):173-81. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).24.