Брескіна, Лада Валентинівна, і Ольга Яківна Рубанська. 2020. «ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):122-33. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).17.