Мельников, Олександр Юрійович, і Олександр Сергійович Сокольський. 2020. «СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНОЇ РОЗРОБКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ І ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУКУ ДАНИХ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):80-87. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).11.