Франчук, Наталія Петрівна. 2020. «ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):58-62. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).08.