Малежик, Петро Михайлович, і Галина Володимирівна Ткачук. 2020. «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБІНАРІВ». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):52-58. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).07.