ВАКУЛЕНКО, І. В. УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, [S. l.], n. 22(29), p. 181–196, 2020. DOI: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).25. Disponível em: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1046. Acesso em: 9 груд. 2021.