ГРИБ’ЮК, О. О. ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА В ШКОЛІ: ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, [S. l.], n. 22(29), p. 62–73, 2020. DOI: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).09. Disponível em: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/1012. Acesso em: 23 січ. 2022.