Кузьміна, Н. (2006). Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), 92–96. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/664