Олексюк, В. (2006). Деякі особливості використання навчальних мережевих комплексів у вищій школі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), 62–65. вилучено із https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/656