Струтинська, О., & Умрик, М. (2019). Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 92-100. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).15