Вембер, В., & Настас, Д. (2019). Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 121-127. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).20