Шувалова, О. І. (2020). ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 145–152. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).20