Листопад, В. В. (2020). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 115–122. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).16