Кривонос, О. М., & Кривонос, М. П. (2020). FRITZING – ПРОГРАМА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАОЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 107–115. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).15