Алєксєєв, О. М., Маландій, Т. Ю., & Мошна, А. С. (2020). ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 45–51. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).06