Жалдак, М. І., & Франчук, В. М. (2020). ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАТЕМАТИЧНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 3–17. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).01