[1]
Кузьміна, Н. 2006. Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 92–96.