[1]
Олексюк, В. 2006. Деякі особливості використання навчальних мережевих комплексів у вищій школі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 62–65.