[1]
Рамський, Ю.С. і Олексюк, В. 2020. Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування мережевих технологій. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 5 (12) (Лют 2020), 154–159.