[1]
Струтинська, О. і Умрик, М. 2019. Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 21 (28) (Січ 2019), 92-100. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).15.