[1]
Вембер, В. і Настас, Д. 2019. Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 21 (28) (Січ 2019), 121-127. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).20.