[1]
Шувалова, О.І. 2020. ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 22(29) (Лют 2020), 145–152. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).20.