[1]
Листопад, В.В. 2020. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 22(29) (Лют 2020), 115–122. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).16.