[1]
Алєксєєв, О.М., Маландій, Т.Ю. і Мошна, А.С. 2020. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 22(29) (Лют 2020), 45–51. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).06.