Розв’язування багатокритеріальних задач оптимізації за допомогою комп’ютера

  • А.А. Іщук аспірант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: теорія оптимізації; багатокритеріальні задачі; цільова функція; математична модель

Анотація

Розв’язування багатокритеріальних задач оптимізації з окремих розділів математичного програмування за практично прийнятний час можливе лише за допомогою комп’ютера з використанням відповідним чином дібраних чи спеціально розроблених програм. В статті проведено аналіз двох методів розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації. Вибір методу визначається за постановкою конкретної оптимальної задачі й використовуваною математичною моделлю об’єкта оптимізації. Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій робить процес розв’язування оптимізаційних задач досить ефективним та позбавляє користувача від трудомістких обчислень

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Іщук, А. (2019). Розв’язування багатокритеріальних задач оптимізації за допомогою комп’ютера . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 55-63. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).10
Розділ
Статті