Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики

  • О.В. Струтинська кандидат педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
  • М.А. Умрик кандидат педагогічних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: Штучний інтелект, програмування, логічне програмування, мова програмування Prolog, середовище програмування SWI Prolog.

Анотація

У статті аналізуються деякі аспекти навчання мов та технологій програмування майбутніх магістрів інформатики у процесі навчання основ штучного інтелекту. Обґрунтовується можливість впровадження в навчання основи штучного інтелекту модуля „Мови та технології програмування систем штучного інтелекту”, призначеного для підготовки майбутніх магістрів
інформатики. Навчання курсу повинне сприяти засвоєнню студентами базових знань, що стосуються основ функціонування систем штучного інтелекту, формування відповідних умінь застосування таких систем для розв’язування прикладних задач та оволодіння навичками використання засобів проектування та розробки цих систем. В статті розглянуто можливі шляхи формування у студентів практичних навичок та умінь програмування мовою логічного програмування Prolog в он-лайн середовищі SWI Prolog.

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Струтинська, О., & Умрик, М. (2019). Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 92-100. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).15
Розділ
Статті