Особливості навчання інформатики в закладах вищої освіти під час підготовки молодших бакалаврів

  • Є.В. Малюх аспірант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: Інформатика, зміст інформатики, заклад вищої освіти, молодший бакалавр, коледж.

Анотація

В статті розглянуто особливості процесу фундаменталізації дисципліни «Інформатика», передумови її забезпечення в закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Проаналізовано особливості навчання інформатики, значення інформатики під час формування в студентів бази знань, вмінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-пізнавальній діяльності, виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі навчання.

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Малюх, Є. (2019). Особливості навчання інформатики в закладах вищої освіти під час підготовки молодших бакалаврів . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 106-112. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).17
Розділ
Статті