Теоретико-методологічні засади реалізації адхократичного підходу до вивчення дисциплін математичного циклу із використанням систем комп’ютерної математики

  • В.І. Клочко доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет
  • О.В. Клочко доктор педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: адхократичний підхід, інформаційно-комунікаційні технології, системи комп’ютерної математики, дисципліни математичного циклу, підготовка майбутніх фахівців, застосункові задачі

Анотація

У статті розкрито цілі, зміст і шляхи реалізації адхократичного підходу під час навчання дисциплін математичного циклу із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема використання систем комп’ютерної математики. Важливим завданням сучасної вищої освіти
є формування здатності студентів до застосовування інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності, що сприятиме процесу самовдосконалення, самоосвіти, творчого розвитку особистості впродовж життя. Реалізація адхократичного підходу забезпечує стійкий розвиток особистості, ефективність процесу навчання дисциплін математичного циклу із використанням систем комп’ютерної математики. Це підтверджуються результатами педагогічних експериментів з використанням наведених та інших професійно зорієнтованих завдань

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Клочко, В., & Клочко, О. (2019). Теоретико-методологічні засади реалізації адхократичного підходу до вивчення дисциплін математичного циклу із використанням систем комп’ютерної математики . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 37-43. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).07
Розділ
Статті