Деякі застосування елементів теорії скінченних границь до розв'язування задач з математичного аналізу

  • П.Ф. Самусенко доктор фізико-математичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: різницевий оператор, антирізницевий оператор, різницеве рівняння

Анотація

У роботі проаналізовано доцільність використання апарату теорії скінченних різниць для обчислення сум. Наведено приклади знаходження сум, що ґрунтуються на застосуванні властивостей різницевого та антирізницевого оператора. Вказано відмінності та спільні риси між властивостями розв'язків найпростіших різницевих та диференціальних рівнянь. З’ясовано переваги та недоліки знаходження загального члена послідовності чисел Фібоначчі за допомогою рекурентного співвідношення та як розв'язку відповідного різницевого рівняння

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Самусенко, П. (2019). Деякі застосування елементів теорії скінченних границь до розв’язування задач з математичного аналізу . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 29-33. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).05
Розділ
Статті