Формування технічних умінь в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій

  • П.М. Малежик кандидат фізико-математичних наук, докторант Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: Компетентність, основний курс, технічні вміння, проектні вміння, комп’ютерні науки, оцінювання технічних умінь.

Анотація

В статті піднімається проблема практично-технічної підготовки майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук в контексті навчання основних курсів технічних дисциплін. Структура і зміст професійної діяльності розглядається через технічну складову проектних вмінь, що відображені в освітньо-кваліфікаційних документах підготовки бакалаврів, магістрів. Визначені напрямки методологічної діяльності зі створення моделі навчання шляхом трансформації технічних знань в систему проектних вмінь. Показано, що навчання циклу, таких технічних дисциплін, як «теорія електричних та магнітних кіл», «комп’ютерна схемотехніка», «архітектура комп’ютерних систем», «операційні системи», «комп’ютерні мережі», які входять до базису основного курсу підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук і вивчаються студентами протягом не менше трьох семестрів, має значний потенціал для послідовного формування технічних умінь в процесі виконання творчих проектів. 

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Малежик, П. (2019). Формування технічних умінь в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 134-140. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).22
Розділ
Статті