Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів

  • Н.В. Морзе доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Л.О. Варченко-Троценко кандидат педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: перевернуте навчання, мікронавчання, електронні засоби навчання, електронний навчальний курс, відео-матеріали, таксономія Блума

Анотація

У статті розглядаються особливості використання «перевернутого» навчання за допомогою електронних навчальних курсів, в яких містяться відео-матеріали, побудовані за принципами мікронавчання. Визначено кроки підготовки теоретичних матеріалів для електронного навчального курсу, що слугуватимуть основою для відео-матеріалів, описано поняття мікронавчання. Розглянуто освітню мету застосування технології перевернутого навчання та визначена роль та місце відео-матеріалів в процесі створення та використання електронних навчальних курсів в освітньому процесі педагогічних університету.

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Морзе, Н., & Варченко-Троценко, Л. (2019). Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 9-17. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).02
Розділ
Статті