Деякі особливості україномовної інформатичної термінології

  • М. І. Жалдак академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: Україномовна інформатична термінологія, науково і педагогічно виважена система навчання і виховання, культура науково-педагогічних публікацій, діяльність та її структура, науковий підхід до тлумачення використовуваних термінів

Анотація

В статті аналізуються деякі проблеми україномовного подання змісту науковопедагогічних публікацій, пов’язаних з впровадженням в навчальний процес в закладах середньої і вищої освіти сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, їх наукової і педагогічної виваженості і обґрунтованості. Зокрема аналізується коректність термінів «електронне навчання», «електронна педагогіка», «інтерактивні засоби навчання», «інтерактивні інформаційні системи», «можливості хмарних технологій», «цифрове суспільство» тощо, тверджень типу «компетентність – це спроможність» (або «компетентність – це здатність»), взаємозв’язки понять «компетентність» і «компетенція» тощо. Звертається увага на необхідність подання змісту науково-педагогічних публікацій на якомога високому літературному і загальнокультурному рівні для забезпечення їх позитивного впливу на навчання і виховання учнів і студентів, формування їхньої професійної і загальної культури. 

Опубліковано
2019-01-29
Як цитувати
Жалдак, М. І. (2019). Деякі особливості україномовної інформатичної термінології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (21 (28), 3-9. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).01
Розділ
Статті